Управління школою - складний динамічний процес, який включає в себе визначення мети й постановку завдань, вивчення й аналіз існуючого рівня навчально-виховної роботи, пошуки шляхів удосконалення системи діяльності школи, ефективного використання засобів навчання і виховання, координацію зусиль всього педколективу й управлінського персоналу, прийняття управлінських рішень, ведення ділової документації школи.

Адміністрація школи №14

Директор навчально-виховного закладу - Ватра Ігор Вікторович

Категорія: ІІ категорія

Предмет викладання: Фізика, основи здоров’я

Заступник директора з початкових класів - Плоха Жанна Валентинівна

Категорія: вища, вчитель-методист

Предмет викладання: предмети початкової школи

Заступник директора з навчально-виховної роботи - Стадник Галина Миколаївна

Категорія: вища, вчитель-методист

Предмет викладання: математика

Заступник директора з навчально-виховної роботи - Христєва Любов Михайлівна

Категорія: вища, старший вчитель

Предмет викладання: українська мова та література

Педагог-організатор - Постарніченко Тетяна Олександрівна

Категорія: ІІ категорія

Предмет викладання: зарубіжна література

Практичний психолог - Лойко Анастасія Ігорівна

Категорія: спеціаліст

Педагог соціальний - Калачова Ірина Анатоліївна

Категорія: ІІ категорія

Предмет викладання: трудове навчання