Структура та органи управління

1. Система управління визначається законом та установчим документом (СТАТУТ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 14 І-ІІІ СТУПЕНІВ МІСТА ІЗМАЇЛ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ).

2. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчим документом (статутом Закладу), здійснюють:

· засновник ЗакладуІзмаїльська міська рада Ізмаїльського району Одеської області, яка є вищим органом управління;

· орган управління, якому підпорядкований та підзвітний Заклад – відділ освіти Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області;

· керівник Закладудиректор.

Директором Закладу може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Призначення директора Закладу здійснюється Органом управління за конкурсом або за іншою процедурою, визначеною законодавством України. Призначення директора Закладу здійснюється шляхом укладення контракту, в якому визначаються його права та обов’язки, порядок наймання, оплати праці і звільнення з посади, термін дії контракту.

· колегіальний орган управління Закладупедагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про повну загальну середню освіту», статутом Закладу.

Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради. Головою педагогічної ради є директор.

· колегіальний орган громадського самоврядування Закладузагальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік. Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва Закладом, розглядають питання освітньої і фінансово-господарської діяльності Закладу.

· батьківське самоврядування Закладу.

У Закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада Закладу, а також учнівській комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, положення про які розробляють і затверджують загальні збори відповідно до вимог МОН України.