Соціальна служба!

Соціальний педагог – це педагогічний працівник, основна мета роботи якого полягає у забезпеченні соціально-правового захисту учнів школи та попередженні впливу негативних соціальних чинників на формування та розвиток особистості дитини.

У школі він є громадським інспектором з охорони дитинства.

Питання, за якими можна звертатися до соціального педагога:

 • формування гуманних відносин між учнями та педагогами;

 • охорона і захист прав та інтересів дітей;

 • вивчення особливостей особистості учня, соціальної ситуації розвитку та умов життєдіяльності;

 • вияв інтересів та потреб, проблем і труднощів дітей та підлітків;

 • створення атмосфери психологічного комфорту для учнів у навчальній та позанавчальній діяльності;

 • організація та координація різних видів позанавчальної діяльності дітей і підлітків;

 • попередження конфліктів в учнівських колективах;

 • допомога у професійному самовизначенні;

 • орієнтація учнів на здоровий спосіб життя;

 • профілактика правопорушень серед неповнолітніх, робота з учнями “групи ризику”;

 • взаємодія з педагогами, психологами, батьками або опікунами для надання допомоги учням.


Функції соціального педагога:

 • прогностична: прогнозування посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації.

 • консультативна: рекомендації учням, батькам, вчителям, молодіжним об’єднанням з питань розв’язання конфліктів та проблемних ситуацій.

 • захисна: захист прав дітей, представлення їх інтересів в різноманітних інстанціях

 • профілактична: запобігання негативним проявам в учнівському середовищі, пропаганда ЗСЖ.

 • соціально-перетворювальна: соціально-педагогічний захист соціально незахищених категорій дітей, сприяння професійному самовизначенню.

 • організаційна: координація взаємодії всіх суб’єктів виховання, сприяння участі дітей у науковій, технічній, художній творчості.